Finale bildeforbedring

Analog og digital bildeforbedring ved digitalisering av film og videokassetter

Finale er Videoverkstedets samling av teknikker for bildeforbedring for film og videokassetter.  Du kan velge mellom tre faste løsninger (Basis, Premium og Pro) der ulike prosesser er ferdig definert og konfigurert,  samt løsningen Ultra, der prosessene tilpasses den enkelte film manuelt, scene for scene. I eksemplet her ser du resultatet med vårt mest populære tilbud Finale Pro. Til venstre vises filmen uten Finale. (Vises best i fullskjerm og full HD).

Teknologi

Hva gjør Finale?

finalemockup
Finale er vårt egenutviklede dataprogram for digital videoforbedring. Her kan vi velge en rekke teknikker for å forbedre digitalisert film og video. Finale benytter en lang rekke filtre for å gjenskape den originale kvaliteten og gi en så optimal opplevelse av videoene som mulig. Finale er et skreddersydd verktøy tilpasset de ulike typer originalfilm vi behandler. Verken verktøyet eller resultatet kan sammenlignes med teknikker tilgjengelig i vanlige redigeringsverktøy. Finale kan benyttes til forbedring av alle typer videofiler, enten de kommer fra smalfilm, videokassetter eller moderne formater.

Finale alternativer

FINALE bildeforbedringBasisPluss +
ProUltra
Justering av farge, kontrast og lysxxxx
Filmstøv xxX
FilmriperxxX
Korn og støyxxx
Bildestabilisering xx
Konturskarphetxx
Generell oppskarpingxx
Analog scene for scene bildeforbedringx
Digital scene for scene bildeforbedringx
Pris pr påbegynt 30 min videofilm:Inkludertkr 300,-500,-Pr time arbeid