Hvorfor velge Videoverkstedet?

Eiere av gamle filmminner kan ha ulike ønsker og budsjetter for digitalisering av film.Vi har derfor utviklet flere ulike alternativer som skal passe til alle ønsker og budsjetter. Vi legger vekt på kvalitet på alle nivåer.   Så hvordan skal du som kunde velge mellom ulike leverandører? Vår strategi er å være best på kvalitet, og vi vet at digitalisering av film krever kvalitet på fire områder: Rensing, oppløsning, lyssetting og restaurering.

Rensing:  Gammel film har ofte mye støv. Ved å mekanisk rense filmene før overføring oppnår vi at løstsittende støv blir fjernet av filmen før digitalisering. Fastsittende støv og andre skavanker kan vi fjerne ytterligere ved digital restaurering (Se nedenfor).

Oppløsning:  Vi overfører film med avansert teknologi som gir våre kunder stor valgfrihet i valg av kvalitet – alt fra budsjettkvaliteter til video med Ultra HD-oppløsning.

Lyssetting: Kvaliteten på resultatet avhenger i stor grad av hvordan overføringen lyssettes. Undereksponerte scener trenger mer lys enn overeksponerte, fargefeil krever justering av skannerlysets farger etc. For å få riktig resultat må justeringene skje nøyaktig der filmen skifter fra en scene til en annen. Noen konkurrenter korrigerer lys og fargefeil manuelt under selve skanningen som gir det vi kaller “sjøsyk” lys og fargesetting. Med vårt utstyr kan vi programmere skannerne slik at korrigeringene skjer nøyaktig på riktig bilderamme. Operatøren ser igjennom filmene på forhånd og setter opp riktig lys og farge for hver enkelt scene, med en nøyaktighet på 1/18 sekund.  Typisk kreves det hundrevis av slike innstillinger for hver filmrull, og vi bruker gjerne 60 minutter på forhåndsprogrammering av en 20 minutters film.  Det er da dette programmet som styrer skannerens lys/fargesetting ved overføringen.

Digital restaurering “Finale”:
“Finale” er vårt spesialprogram for bildeforbedring og restaurering av video. Finale kan bearbeide videofilmer på en rekke måter som stabiliserer, forbedrer og fremhever bildene i en video. Les mer om Finale her:

Gratis kvalitetstest
Hvis du har mye film og har lyst på en kvalitetstest før du bestiller overføring, kan vi tilby gratis 4 minutter test før du bestemmer deg.