Digitalisering – foto

Mikrofilm og mikrofiche

Vår nye volumskanner for mikrofilm kan behandle store arkiver med mikrofilm. Høy presisjon og oppløsning gir skarpe bilder som kan behandles og leveres i mange formater, inkludert TIFF, JPG og PDF.  Resultatet kan leveres som enkeltbilder eller flersidige dokumenter, og kan også OCR-behandles slik at innholdet blir søkbart med tekstsøk.

Send epost med forespørsel om mikrofilm

Mikrofilm
Mikrofilm er transparent film utformet som ark, også kalt microfiche, eller filmrull, med mikro-reproduksjon av bilder eller dokumenter. Før digital scanning ble vanlig, ble mikrofilm benyttet til å arkivere bøker, dokumenter, arkiver og tegninger.  I dag kan vi scanne mikrofilm til digitale bilder med høy kvalitet. Vår microfilmscanner er designet for  applikasjoner som krever ultrahøy oppløsning, med en bildesensor på hele 18 Megapixler.  Resultatet kan leveres som JPG, TIFF, PDF eller andre kjente bildeformater.

OCR-lesing og merking av bilder
Via såkalt optisk bokstavgjengkjenning, OCR (Optical Character Recognition), kan vi lese ut tekst fra skannede bilder. Vi har god erfaring med å gjøre OCR-informasjon fra analoge bildekilder til søkbar tekst.

Eksempel:  En bykommune har 150 microfiche med tegninger over kommunalt vann- og avløpsnett benyttes som oppslagsverk ved graving og bygging. Videoverkstedet skanner disse microfichene, slik at hver tegning lagres som digitalt bilde. Bildeopplysningene OCR-leses også ut fra overskriften i hvert bilde, og hver enkelt tegning blir lagret med et filnavn bestående av tegningsdato og stedsnavn, f.eks 1976_03_01_Albinsgate_3.PDF “. Tegningene gjøres tilgjengelig for visning på og nedlastning fra internett.