Personvern

Personvern og databehandling

Selskapene Videoverkstedet AS og Viverfilm  AS norske selskap med norsk eiere gjennom selskapet Viver AS.   Kundenes personvern er viktig for oss.  Nedenstående gjelder alle nevnte selskaper

Vi behandler personopplysninger i form av tekst samt fysiske og digitale medier: Tekst registreres i forbindelse med tilbud- og ordrebehandling, fysiske medier er kundens kassetter, spoler, film og papir, mens digitale medier inneholder det digitaliserte resultatet.

Personopplysninger eller media vil ikke bli utlevert til uvedkommende. Alle ansatte i bedriften har i forpliktet seg til å forhindre uautorisert tilgang eller spredning av kundedata.  I nedenstående forklares videre hvordan vi behandler persondata:

Tekstlige data:

   • Persondata blir registrert ved første kundekontakt for å sikre korrekt kommunikasjon i den videre oppfølgingen. Senere kontakt som f. eks tilbud, ordrebekreftelser, fakturaer og kundebrev baseres på dette.  Kunden kan når som helst reservere seg mot at kontaktopplysninger blir brukt til kundebrev mm.
   • Privatkunder kan kreve innsyn, korrigering eller sletting av egne persondata
  • Ustrukturert informasjon, som f.eks notater fra produksjonsprosess, epost e.l. lagres av hensyn til kvalitetssikring og garantiordninger.

Fysiske medier:

   • Fysiske bilde- eller lydbærende medier som f.eks videokassetter, filmspoler, lydkassetter og bilder blir oppbevart i bokser som merkes med et ordreskjema, der navn på kunde fremgår.
   • Ved produksjonsprosessens start blir alle originalmedier merket med etiketter med navn, ordrenummer og strekkode som følger mediet i produksjonsprosessen. For bildeserier er det emballasjen til serien som merkes.
  • Alle medier leveres tilbake til kunde etter endt oppdrag.
 • Mediefiler:

   • I produksjonsprosessen produseres digitale kopier av innholdet på fysiske medier. Disse lagres som mediefiler og utleveres til kunde på egne lagringsmedier eller ved strømming. Mediefilene tildeles et unikt filnavn uten personidentifiserbar informasjon.
   • Mediefiler vil aldri bli utlevert til tredjeperson eller benyttet i annen hensikt enn den kunden eksplisitt har samtykket til.
   • Mediefiler oppbevares av oss i en periode etter levering av hensyn til garanti- og reklamasjonsordninger, men slettes uten varsel etter garantiperiodens utløp, og når vi har behov for frigjøring av lagringsplass.