Servicepunkt – hva er det og hvordan fungerer det?

Hvem kan være Servicepunkt?
Et Servicepunkt er en lokal representant for Videoverkstedet. Servicepunktet er gjerne en etablert forretning som ser at Videoverkstedets tjenester passer inn i eksisterende virksomhet. Servicepunktet tar i mot og sender materiell, og bistår sine kunder med råd om hvordan de skal ta vare på sine gamle minner. Videoverkstedet bistår Servicepunktet ved å reklamere for dennes tjenester, samt bidrar med salgsmateriell og support etter behov og avtale.

Trygg digitalisering

Servicepunktets viktigste funksjon er å gi sin kunde trygghet for at materiellet blir registrert og håndtert sikkert, og at oppdraget blir utført korrekt.  Når en digitaliseringskunde kommer med materiell til et Servicepunkt, skal oppdraget registreres umiddelbart. Servicepunktet får automatisk en kvittering pr epost, og denne printes i to kopier; en til kunden og en til pakken med materiell. Når materiellet er kommet til Videoverkstedet, sendes en detaljert ordrebekreftelse til kundens epost  der ordrens detaljer, priser og løsninger er spesifisert. Ferdig materiell blir sendt direkte til kunden når betaling er registrert.

Sikre inntekter
Hver måned lager Videoverkstedet en rapport og utbetaler provisjon  til Servicepunktet. Eventuelle fremtidige ordrer fra samme kunde vil automatisk  bli godskrevet som provisjon til Servicepunktet, også selv om kunden eventuelt velger å sende materiellet direkte neste gang.

Videoverkstedet AS
Videoverkstedet er Norges største private senter for digitalisering. Vi betjener årlig tusenvis av private, offentlige og næringslivskunder.  Vi digitaliserer blant annet foto, film, lyd og video til Riksarkivet, Nasjonalbiblioteket og produksjonsselskaper som NRK, TV2, TVNorge for å nevne noen. Hvert år overføres og restaureres tusenvis av timer  film , video og lydopptak samt store mengder bilder av ulik type. Vi har vårt eget filmproduksjonsselskap, ViverFilm, som i tillegg til profesjonelle filmoppdrag også kan bidra med klipp og redigering av private opptak til  bruk ved selskaper, jubileer eller som gave.