For å regne ut ca antall timer og minutter film kan du bruke følgende regler: