Harddisker og minnepinner

Vi er opptatt av kvalitet i alle ledd av våre tjenester. For å levere med garanti må vi ha kontroll på lagringsmediene vi leverer ut. Vi foretrekker derfor å ikke levere materiell på kundens egne medier, heller ikke nye i ubrutt forpakning.  Før overføring til harddisk eller minnepinne foretar vi alltid kontroll og formatering, og brukte disker må også sjekkes for virus. Evt data på disken blir slettet.  Ved innlevering av disker som ikke er kjøpt hos oss beregnes en kontrollavgift på kr 250,- for harddisk og 150,- for minnepenn.  For lagringsmedier som er kjøpt hos oss tidligere er det ingen kontrollavgift. 

Vel Hjemmegaranti
Ved å levere våre produkter på egne kvalitetssikrede lagringsmedier, gir vi også kunden en Vel Hjemmegaranti.  Dette betyr at kunden skal kunne åpne, spille av og ta sikkerhetskopi av alle filene på lagringsmedium levert av oss. Feiler lagringsmediet umiddelbart etter levering, vil vi kopiere alle filene til nytt lagringsmedium uten kostnader for kunden.

Sikkerhetskopi av kunden selv
Kunden må sørge for å ta sikkerhetskopi av materiellet så snart som mulig etter at materiellet er utlevert.  Videoverkstedet har en garantitid på 1 måned fra fakturadato., og oppbevarer sikkerhetskopi av filer fra bilder, film og lyd (men ikke fra videokassetter)  i minst 1 måned. Vår garantiordning sikrer kunden rett til å klage på feil eller mangler på utført digitalisering i 1 måned. Tap av filer på grunn av kundens manglende sikkerhetskopi er ikke omfattet av garantien.

Sikkerhetskopiering hos oss
Dersom kunden bestiller ekstra lagringsmedium sammen med det øvrige oppdraget, vil vi foreta ekstrakopiering uten tilleggskostnad.  Etterbestilling av sikkerhetskopi kan også gjøres mot en minstepris på kr 350,-