Vår viktigste ressurs er oss selv. Derfor er Videoverkstedet skal være være et godt sted å jobbe. Her er stedet for å lære og lære bort. Briljere og få hjelp. Lykkes og gjøre feil. Hver ansatt skal bidra med kunnskap og erfaringer, og til å ta del i utviklingen av selskapet. Trivsel er en forutsetning for å levere kvalitet. Trivsel kan ikke bestemmes eller vedtas. Derfor legger vi vekt på et kreativt arbeidsmiljø, med utviklingsmuligheter og utfordringer tilpasset den enkelte, og en uformell tone oss i mellom. Slik er det hos Videoverkstedet.

Ledige stillinger: