Filmproduksjon

Animasjon

Animasjon er et filmformat som kan bidra til å forsterke eller forenkle et budskap, og understreke rekkefølge og sammenheng mellom ulike poenger.  Innenfor formatet animasjon finnes det mange teknikker, fra stop-motion  til scribing. Animasjon kan være en god måte å variere uttrykket i en presentasjonsfilm, og kan med fordel flettes inn i en vanlig film for å bryte opp og fange interesse.

Eksempel animasjon – utdrag fra Helse Bergen-prosjekt

Scribing

Videoverkstedet har spesialisert seg på animasjonsteknikken Scribing. Dette er en populær og kostnadseffektiv måte å nå ut til mange mennesker på. Vi har fast illustratør og ekspertise i redigeringsprogram, noe som sparer inn kostnader ved innspilling.

Eksempel – Scribevideo

Fornøyde filmproduksjonskunder