Filmproduksjon

Slik lager vi film

Vi ønsker å levere film av høy kvalitet. Like viktig er det at kunden opplever kvalitet i arbeidet og samarbeidet frem mot den ferdige filmen. Å produsere en film i dag krever innsats på mange områder.  I tillegg til vårt eget team (se egen side), har vi et stort kontaktnett med freelance fotografer, lydfolk, sminkører, scenografer og skuespillere. I tillegg til disse kreative disiplinene,  er prosjektstyring, økonomi, logistikk, bemanning og teknologi er områder vi har egen kompetanse på og gjerne bistår med.

Filmproduksjon har ulike faser eller milepæler. De enkelte fasene kan fungere som sjekkpunkter for kvalitet og kundegodkjenning.  Det er viktig å være enig om innholdet i disse fasene:

Oppstart
Kunden kommer til oss med et ferdig konsept og manus, eller bare med en ide eller oppgave.  Vi utvikler sammen et konsept som sier hva som skal fortelles, og på hvilken måte. Slik foredles manuskriptet til kunden har godkjent dette.

Preproduksjon
Alle forberedelser skjer i denne fasen. Skaffe, hente, avtale. Skisser, tegninger, casting av skuespillere, lokasjoner, alternativer til musikk.

Innspilling
Her følges planen som ble utviklet i preproduksjonsfasen. Foran kameraet blir alt til virkelighet. I denne fasen er stikkordet fokus og tilpasning, slik at alle scener utnyttes maksimalt, samtidig som betingelsene for prosjektet følges nøye.

Postproduksjon
Etter innspilling sitter vi med et digitalt råmateriale. Alt som skjer med dette i etterkant, kaller vi postproduksjon.

Offline
Offline er den fasen der filmen klippes. En ferdig offline har ingen digitale effekter eller lyddesign, kun justering av lengde og rekkefølge av klipp. Dette godkjennes av kunde før neste fase

Online
Ved fasen online nærmer filmen seg ferdig. Det er fortsatt mulig å justere visse ting i bildet, samt å legge på effekter. Godkjennes før neste fase.

Lyddesign
Lyddesigneren foredler lydbildet tatt opp under innspilling, og sper på med lyd og lydeffekter. Godkjennes før neste fase.

Grading
Grading er siste planlagte operasjon. Her utføres fargejustering som setter ønsket preg på filmen, en slags photoshop for film, som gir filmen et profesjonelt utseende.

Presentasjon
Gjennomgang av ferdig film med kunde. Kun mindre justeringer gjøres etter presentasjonen. Kunden godkjenner filmen.

Vi ønsker å levere film av høy kvalitet. Like viktig er det at kunden opplever kvalitet i arbeidet og samarbeidet frem mot den ferdige filmen. Å produsere en film i dag krever innsats på høyt nivå på mange områder.  I tillegg til vårt eget team (se egen side), har vi et stort kontaktnett med freelance fotografer, lydfolk, sminkører, scenografer og skuespillere. I tillegg til disse kreative disiplinene,  er prosjektstyring, økonomi, logistikk, bemanning og teknologi er områder vi har egen kompetanse på og gjerne bistår med.

Fornøyde kunder: