Filmproduksjon

Oppdragsfilm

Oppdragsfilm produseres på oppdrag fra næringsliv, organisasjoner og offentlig virksomhet. Vi har bred erfaring med produksjon av ulike informasjons-, profilerings- og instruksjonsfilmer. Oppdragsgivers ønsker og behov er grunnlaget for hvordan vi legger opp en slik filmproduksjon og det krever tett samarbeid med oppdragsgiver tidlig i prosessen.

Vi har spisskompetanse på e-læringsfilm, som du kan lese mer om her...

Ekspempler:

NAV – Brukermedvirkning

NAV – Rekrutteringsfilm

Oslo kommune – Portrett 2

Oslo kommune – Portrett 3

Oslo kommune – Portrett 4

Oslo kommune – Portrett 5

Fornøyde filmproduksjonskunder