Filmproduksjon

Film for e-læring

E-læring kan kort beskrives som læring ved hjelp av datamaskin. Film er et effektivt virkemiddel for presentasjon av mange typer lærestoff. Å tilrettelegge slike filminnslag slik at de får frem budskapet på best mulig måte kan være en utfordring. Videoverkstedet har en unik erfaringskombinasjon fra pedagogisk arbeid og filmarbeid, som gjør at vi kan gå inn tidlig i prosjekter, gjerne allerede på manus, og bidra med ideer og tips for å utforme et filmuttrykk som formidler lærestoffet presist og effektivt.

Eksempler:

Avinor – e-læring intro

Avinor – e-læring 2