Filmproduksjon

Prosjekt – Bryn-Helsfyr

Scribefilm produsert for Bryn-Helsfyr, via JPR.

Bryn-Helsfyr ville ha en animasjonsfilm som viste en gang for alle hva som er det beste knutepunktet for næringsvirksomhet i Oslo, med alle sine tilknytninger til kollektiv transport og veinett.

Bryn-Helsfyr

Fornøyde filmproduksjonskunder