Filmproduksjon

Levende film er effektivt

Levende film er et effektivt kommunikasjonsmedium. Med film kan man bruke dramaturgiske og filmtekniske effekter til  å forsterke akkurat det budskapet man ønsker at publikum skal sitte igjen med. Budskapet kan formidles direkte verbalt og med tekst, eller antydes. Film er også et kunsthåndverk, med  et kritisk og kompetent publikum som raskt avslører dårlig kvalitet.  Derfor er også film et sårbart medium, som krever mye av de som skal produsere den.

Vi i Videoverkstedet er opptatt av å skape levende film der filmbudskapet løftes frem uten at det filmtekniske tar oppmerksomhet fra det.  Vi anbefaler oss selv tidlig inn i ide- og manusprosessene, for å kunne bidra med gode ideer.

Selvsagt er også noen filmprosjekter enkle, og krever et minimum av innsats for å bli “bra nok”.  Et intervju, en reportasje kan gjøres enkel, billig og likevel god. Hos oss er det de samme folkene som gjør de enkle tingene, som også behersker de avanserte.  Denne breddekompetansen gjør at vi kan tilføre kvalitet til de enkle prosjektene, og tilsvarende bidra til å gjøre de avanserte prosjektene på en enklere måte. Vi har også stor forståelse og respekt for tids- og budsjettrammer, og samarbeider om at kunden skal lykkes med sitt prosjekt. Levende film handler ikke om å få bildene til å røre på seg. Det handler om å få budskapet til å glitre.

Velg fra menyen over, for å lese mer om vår filmproduksjon.

Fornøyde filmproduksjonskunder