Filmproduksjon

Prosjekt – NAV rekruttering og brukermedvirkning

Oppdragsfilm produsert for NAV, via Siste Skrik.

Videoverkstedet har laget rekrutteringsfilm for NAV IT, med hensikt å tiltrekke seg de mest kompetente IT-hodene i landet.
Vi har også laget en film som belyser NAVs innstats med å involvere brukerne i prosessen med å digitalisere løsningene til det norske folk.

Rekrutteringsfilm

Brukermedvirkning

Fornøyde filmproduksjonskunder