Filmproduksjon

Prosjekt – Simonsen Vogt Wiig

Stillbildefilm produsert for Simonsen Vogt Wiig advokatfirma.

Simonsen Vogt Wiig tok kontakt med Videoverkstedet i anledning en event i Norge, og en event i USA med Magnus Carlsen, der de ville ha videoer rettet mot to litt forskjellige markeder, ved bruk av stillbilder, grafikk, animasjon og musikk.

Oil and gas team

Norwegian business law firm

Fornøyde filmproduksjonskunder