Digitalisering – foto

Negativer, APS og dias i striper

2016-06-03 09.30.04

Ta kontakt med oss for å få et tilbud på digitalisering av dine negativer eller dias i striper

Send meg tilbud og informasjon

35mm negativer og APS
Skanning av negativer gir ofte bedre resultat enn skanning av papirkopier.  Vi overfører også APS-film.

Priser 25mm neg og APSBasisPlussPro
35mm negativer i striper4,006,0012,00
35mm diapositiver i striper4,006,0012,00
240-film (APS-kassetter)4,00N/A12,00
Prisene gjelder 35mm negativ og positivfilm (dias) i striper på 2-40 bilder eller hele APS 240-kassetter. Alle bildene på en stripe skannes samlet. Med "Digital ICE Technology" fjernes støv og riper på bildene. Priser inkl MVA.

Spesifikasjoner: Oppløsningen nedenfor gjelder for 135 film og dias i striper. APS-film har noe mindre bildeflate og resultatet vil derfor være tilsvarende mindre.

 BasisPlussPro
35 mm negativer/positiverca 1565x1037
ca 1.6 MP
3130x2075
6,4 MP
6774x4492
22,6 MP
240-film (APS-kassetter) 2110x1406N/A
4567x3043