Digitalisering

Lydkassetter

Musikkassett (eller bare kassett) er et lagringsmedium spesielt beregnet på innspilling og gjengivelse av lyd. Kassettene ble introdusert i 1963. I 1965 begynte masseprodusering av kassetter og ferdiginnspilte kassetter som inneholdt musikk.  (Wikipedia)

Vi overfører lydkassetter og diktafonkassetter til ønsket format og lagringsmedium.  Du kan velge mellom ulike lydformater, vanligst Wav eller Mp3. Vi kan i tillegg lagre lydfilene på CD og tilbyr også en rekke tilleggstjenester som sporinndeling og lydforbedring. Se tabellen nedenfor.

Pris for digitalisering av lydkassetter til Mp3 eller Wav-filer
Kassett kapasitetPris digitalisering
C30- C90 , pris pr kassettkr 350,-
C120, Pris pr kassettkr 390,-
Se egen tabell for pris for overføring til CD eller andre lagringsmedier.
Tilleggstjenester for lyd
AlternativerPris tilleggstjeneste
Lagringsmedium etter behovFra kr 190,-
Brenne musikk-CD, pr plate (Max ca 70 min pr plate) kr 250,-
Sporinndeling pr LP/kassettkr 450,-
Lydforbedring, pr påbeg arbeidstimekr 1050,-
Be om pris på andre formater.