Arkivskanning

Videoverkstedet har utviklet betydelig kapasitet og kompetanse på digitalisering av foto, video og dokumentarkiver. Vårt største oppdrag var digitalisering av Posten Norge’s microfiche-arkiv med 9 millioner bilder fra 45 000 microfiche.

Skanneroperatør Jan Erik Edvartsen hos Videoverkstedet betjener den nye skanneren

Send epost med forespørsel om mikrofilm