Digitalisering

DAT kassetter

Lydinnspillinger på DAT (Digtal Audio Tape) er som navnet indikerer digitale. Slike kassetter kan derfor avspilles igjen og igjen uten støy og forvrengning fra lagringsmedia og mekanikk slik vi ofte hører fra lydbånd, kassetter og LP-plater. I dag ønsker vi gjerne å overføre opptakene til mer moderne medier.

Tradisjonell digitalisering av DAT-taper innebærer signalbehandling der kvaliteter ved opptakene konverteres på veien fra tape til digitale lydfiler. Ved vår teknikk overføres den digitale informasjonen tapsfritt direkte fra tape til lydfiler.  Opptakenes originale kvalitet, samplerate, bitdybde og metadata blir tatt vare på og lagret uendret direkte i lydfilene.   Dette eliminerer kjente problemer med synkronisering og varierende bitrate.

Du kan velge filer i WAV-format eller i Mp3.  Opptakene lagres med tidskode dersom det finnes fra det opprinnelige opptaket, og splittes slik at et opptak gir ett spor. Du kan også bestille automatisk sporinndeling slik at hver “låt” eller sekvens får sin egen lydfil.  Dette gir deg en uovertruffen kvalitet i kombinasjon med full oversikt og orden i de ferdige lydfilene.

Vi overfører DAT-kassetter til ønsket format og lagringsmedium.  Se egen faktaboks.  Du kan velge mellom ulike lydformater, vanligst Wav eller Mp3. Vi kan i tillegg lagre lydfilene på CD og tilbyr også en rekke tilleggstjenester som sporinndeling og lydforbedring. Se tabellen nedenfor.

Pris for digitalisering av DAT-kassetter til Mp3 eller Wav-filer. For større volum ta kontakt!

Resultat kvalitetPris pr kassett
DAT-kassett til Mp3kr 490,-
DAT-kassett til WAV losslesskr 590,-

Tilleggstjenester for lyd
AlternativerPris tilleggstjeneste
Lagringsmedium etter behovFra kr 190,-
Brenne musikk-CD, pr plate (Max ca 70 min pr plate) kr 250,-
Sporinndeling pr LP/kassettkr 450,-
Lydforbedring, pr påbeg arbeidstimekr 1050,-
Be om pris på andre formater.