Digitalisering

Mini-DV til harddisk eller minnepenn

Send meg tilbud og informasjon    Jeg vil sende inn materiell
Mini-DV overført til harddisk eller minnepenn gir høyest kvalitet. Hvis du likevel ønsker overføring til DVD, klikk her

Mini-DV er en videokassett for bruk i digitale videokameraer, som ble populære på slutten av 90-tallet.  Kassetten lagrer videoopptak digitalt, og har ofte 60 minutters kapasitet.

Fast pris Kr 195,- pr stk   – enkelt og greit!

Minstepris for digitalisering er kr 350,- pr ordre. Evt porto og varer kommer i tillegg
Gjelder vanlige videokassetter VHS og VHS-C, Mini-DV, Video8/Hi8/Digital8 uten "Finale videoforbedring"
For Finale Videoforbedring klikk her
Gjelder uansett varighet og innhold
Gjelder overføring til videofil på USB minnepenn eller harddisk
For "spesialformater" (Beta, Video2000 mm) se egen Side
Overføring til DVD i tillegg til videofil: kr 120,- pr kassett i tillegg
Overføring til DVD i stedet for videofil: Kr 285,- pr kassett
Lagringmedier kan kjøpes av oss for bruk på både PC og Mac. Innlevering av egen harddisk: Kontrollavgift kr 250,- Les mer her.
Større antall kassetter? Be om tilbud

Overføring av Mini-DV til harddisk er egentlig ikke digitalisering, siden videoen allerede er digital. Overføring til USB minnepenn eller harddisk er den beste måten for å ta vare på kvaliteten i disse videokassettene.

Etter overføring til ekstern harddisk eller USB-minnepenn, kan du spille av filmene direkte på din datamaskin. Du kan også laste videofilene inn i et redigeringsprogram og klippe og lime i disse selv. Du kan her redigere din egen film basert på innholdet fra flere kassetter.
Til hovedmeny for videokassetter