Digitalisering

Diktafonkassetter

Diktafonkassetter var mye brukt til diktering av brev og dokumenter, og som lagringsmedium for telefonsvarere. Diktafonkassetter ble også brukt til å gjøre opptak fra møter og debatter etc. 


Vi overfører diktafonkassetter til ønsket format og lagringsmedium.  Du kan velge mellom ulike lydformater, vanligst Wav eller Mp3. Vi tilbyr også en rekke tilleggstjenester som sporinndeling og lydforbedring. Se tabellen nedenfor.

Pris for digitalisering av diktafonkassetter til Mp3 eller Wav-filer

Kassett kapasitetPris digitalisering
Stenocasette 30 kr 200,-

Tilleggstjenester for lyd
AlternativerPris tilleggstjeneste
Lagringsmedium etter behovFra kr 190,-
Brenne musikk-CD, pr plate (Max ca 70 min pr plate) kr 250,-
Sporinndeling pr LP/kassettkr 450,-
Lydforbedring, pr påbeg arbeidstimekr 1050,-
Be om pris på andre formater.