Digitalisering – foto

OCR- tekstgjenkjenning

Optisk tegngjenkjenning er en teknikk for oversettelse av trykte bokstaver eller håndskrift til digitale tegn. OCR brukes for å konvertere dokumenter og bøker til datafiler, og for elektronisk behandling av blanketter av ulike slag, som f.eks. giroer, sjekker, billetter, skjemaer osv.
OCR - Optisk tegngjenkjenning, forretningskonsept. ordskrift som illustrerer typografi med linjeikoner og ornamenter. Konseptvalg av nettsteder for markedsføring på Internett.

Send epost med forespørsel om OCR

OCR (Optical Character Recognition)
Vi kan OCR-behandle store dokumentmengder, og konvertere disse til søkbare PDF-dokumenter.
Du kan la oss utføre skanningen, eller levere ferdige bildefiler i PDF, JPG eller TIFF-format.

Viver OCR

Tekstgjenkjenning fra dokumenter og bildefiler