Digitalisering

Lydforbedring

Etter digitalisering av gamle opptak vil man ofte oppdage at lydkvaliteten ikke er den beste.  Vi tilbyr derfor både enkel og avansert lydforbedring.

  • Enkel lydforbedring
    Ved enkel lydforbedring vil vi først analysere lyden for gjennomgående lydforurensning i lydens ulike frekvensområder. Dette kan være jevn støy eller sus fra opptaksutstyret, 50 hz brummelyder fra elektriske støykilder, eller andre jevne feil ved opptaket.  Vi vil så legge et generelt korrigeringsnivå på hele opptaket.
  • Avansert lydforbedring
    Ved avansert lydforbedring vil vi jobbe med lyden minutt for minutt, og fjerne støy, klikk, “hakk i plata”, og både gjennomgående og tilfeldige lydforurensning i lydens ulike frekvensområder. Dette er selvsagt en adskillig mer tidkrevende og dyrere operasjon enn enkel lydforbedring.

I valg av lydforbedring, vil det være nødvendig å vite hva hensikten er med forbedringen.  Hvis f.eks hensikten er å tydeliggjøre hva som ble sagt under en tale på et 60 år gammelt båndopptak, kan vi digitalt forsterke en del av lydbildet slik at konsonanter kommer bedre frem, og kanskje dempe andre deler av det gjennomgående lydbildet.  Dette vil endre preget på opptaket, men få frem teksten.  Hvis opptaket i stedet var av musikk, kan vi forsterke andre deler av lydbildet, slik at musikken låter best mulig.  Lydforbedring er derfor delvis en smakssak.