Digitalisering

Lydbånd

Et lydbånd et en lang tape som består av en bærefolie med et magnetisk belegg. Bærefolien er et plastisk materiale, vanligvis polyester. Folien er for spolebånd ca. 20 μm tykk, kassettbånd er vanligvis bare tredjeparten. På den ene siden av bærefolien er det påført et belegg som inneholder partikler som  lar seg magnetisere. Lydbølger registreres langs båndet med et lydhode med elektromagnet. Lyden lar seg lese av som strømimpulser ved å føre båndet forbi et lydhode som registrerer magnetismen. Strømimpulsene forsterkes og kan sendes ut i en høyttaler som hørbar lyd.  

Lydforbedring 

Opptakene på gamle lydbånd kan ha dårlig kvalitet, og kan også være svekket under lagring.  Etter digitalisering er det mulig å forbedre lyden digitalt, ved å bruke ulike typer filtre og teknikker. Les mer om lydforbedring her. 

Vi overfører opptak fra 1/4″ (kvarttoms) og 1/2″ (halvtoms) lydbånd.

  • For 1/4 toms bånd kan vi spille av bånd der opptakene er gjort i mono eller stereo, med 3 ulike båndhastigheter, fra 1 7/8 tommer pr sekund via 3 3/4 og 7 1/2  tps
  • For 1/2″- bånd spiller vi av opptak som er gjort med båndhastighet 15 tommer/sek. Her kan vi mikse de inntil 16 sporene ned til stereo, eller lagre hvert spor som individuelle lydfiler.Hva koster det?
   Fast pris pr spole for overføring av lydbånd til lydfiler (Mp3 eller WAV) levert på USB-minnepenn, harddisk eller CD. MerK: Et lydbånd har en A- og en B-side. Hver side kan ha ett eller to monoopptak eller ett stereoopptak med ulike båndhastigheter. Dersom antall parallelle opptak eller hastighet endrer seg i løpet av en side, må opptaket splittes og justeres digitalt etter overføring. Tilleggskostnader kan da påløpe.
   SpolelengdePris digitalisering pr bånd
   300 fot kr 400,-
   600 fot kr 500,-
   800 fotkr 600,-
   1200 fotkr750,-
   1800 fotkr 950,-
   Nedmiks eller redigeringkr 1050,- pr time arbeid

   Hvor mye lyd på et bånd?
   På grunn av muligheten for varierende opptakshastighet og antall spor, er det er vanskelig å estimere et lydbånds samlede spilletid på forhånd. Derfor har vi forenklet prissettingen, slik at det følger båndets fysiske lengde. Les mer her.