Digitalisering – foto

Lysbilder/slides

Lysbilder/dias skannes

Lysbilder i eske

Send meg tilbud og informasjon
Det er mange gode grunner til å digitalisere lysbildene nå. Lysbilder, også kalt dias eller diapositiver, vil blekne med årene samtidig som fremvisere blir vanskeligere å få tak i.  Videoverkstedet er landets største private leverandør av digitaliseringstjenester, og har over 10 års erfaring med dias. Årlig skanner vi over 100 000 bilder og bruker all vår erfaring til å utvikle og forbedre teknologi og metoder. All digitalisering skjer hos oss lokalt, vi hverken sender bildene utenlands eller benytter underleverandører.

Like viktig som godt utstyr og teknologi er godt for- og etterarbeid. Alle bilder gjennomgår skånsom støvfjerning før de digitaliseres til ønsket format. Resultatet blir deretter visuelt inspisert og godkjent bilde for bilde. Vi har pakkeløsninger som bør passe alle behov og budsjetter, men kan også skreddersy løsninger ved behov.

Du kan levere inn lysbilder (slides) med alle typer rammer, med og uten dekkglass. Bilder med dekkglass kan digitaliseres slik de er, men for et perfekt resultat anbefaler vi å bytte til glassløse rammer. Dekkglass kan gi støv og forstyrrelser/newtonringer i det ferdige resultatet. Du kan bytte rammer selv, eller la oss gjøre jobben. Glassløse rammer kan du kjøpe hos oss.

Premium BasisPremium Pluss
Premium Pro
Pris pr bilde4,007,0014,00
Oppløsning ca 5 000 x 3 4005 000 x 3 4005 300 x 3 500
Innlevert i 1)MagasinValgfrittValgfritt
Etterbehandling 2) NeiJaJa
RettvendingNeiNeiJa
Støvrens 3)TrykkluftTrykkluftTrykkluft + Infrarød
FormatJpgJpgRaw/tiff (valgfritt)
1) For Pluss og Pro kan du levere inn bildene i alle typer emballasje (magasin, eske, kasse). For Basis forutsettes det at bildene leveres inn ferdig montert i fremvisermagasin (ikke karusell), og kan kjøres i den rekkefølge og vei de står i magasinet. Hvis du vil, kan du selv sette bildene over i lånemagasin her hos oss. Vi setter da bildene tilbake i din originalemballasje etter skanning.
2) Etterbehandling: Rotering av alle bilder slik at de har "hodet opp", digital beskjæring så bildet blir uten kanter, samt korrigering av lys og fargebalanse.
3)Støvfjerning med trykkluft fjerner løstsittende støv. Infrarød (tidlig kalt ICE) er en teknikk som benytter infrarødt lys til å detektere og fjerne støv digitalt.

Minstepris pr ordre kr 450

Se her for forklaring på de enkelte valgene