Arkiver

Vi digitaliserer store og små dokumentarkiver til ønsket format og lagringsstruktur.

For materiell som egner seg til automatisk mating har vi tilgjengelig avanserte og raske maskiner som gjør at vi kan tilby skannetjenester med høy kvalitet til lave priser

For skjøre, store eller avvikende originaler med særlige krav til behandling kan vi gjøre både enkeltvis skanning på flatbed-skannere, og avansert avfotografering med repro-utstyr.

Mye av jobben i forbindelse med arkivskanning handler om systematisk for- og etterarbeid.  Vi kan nevne

  • Organisering og klargjøring før skanning
  • Sikre at systematikk fra originalt arkiv videreføres til det digitale arkivet.
  • Stifter og binderser fjernes
  • Skilleark med strekkoder legges inn i materiellet
  • Originaler registreres i egen indeks,
  • OCR-behandling
  • Tilbakeføring og forberedelser for langtidslagring av papiroriginalene
  • Evt sikker destruksjon

Mikrofilm

Mikrofilm er transparente lagringsmedia for forminskede bilder, som tidligere ble benyttet til å arkivere bøker, dokumenter, arkiver og tegninger. En mikrofilm kan inneholde mange tusen bilder, som bare kan sees i spesielle forstørrelsesapparat.  Mikrofilm finnes i flere formater, som 16 eller 35 mm filmspoler eller som microfiche eller aperture cards. 

Vi digitaliserer alle typer mikrofilm, og lagrer resultatet til ønsket kvalitet i Jpeg, Tiff eller PDF-filer. Vi kan også behandle bildene med f.eks OCR tekstgjenkjenning, som kan gi søkbare bilder.

Fleksibelt – raskt – nøyaktig

Vårt skannerutstyr kan behandle små og store arkiver med dokumenter .

Send epost med forespørsel 

Høy kapasitet

Vår Flexscan volumskanner fra Nextscan kan behandle små og store arkiver med 16 og 35 mm mikrofilm, samt ulike typer mikrofiche og aperture cards.  Skanneren er knyttet til en kraftig sentralenhet (RSD) med 16 terrabyte lagringskapasitet som gir mulighet for inntil fem operatører samtidig på kvalitetssikring og etterarbeid.

Vårt største oppdrag i 2019 var på 45.000 microfiche med over 9 millioner enkeltbilder.
Skanneroperatør Jan Erik Edvartsen hos Videoverkstedet betjener den nye skanneren

Send epost med forespørsel om mikrofilm