Digitalisering

Mikrofilm og mikrofiche

Med vår nye volumskanner for mikrofilm kan vi behandle små og store arkiver med mikrofilm. Vårt minste oppdrag i 2018 var tre mikrofilmruller og vårt største på 40.000 microfiche med over 8 millioner enkeltbilder.Høy presisjon og oppløsning gir skarpe bilder som kan behandles og leveres i mange formater, inkludert TIFF, JPG og PDF.  Resultatet kan leveres som enkeltbilder eller flersidige dokumenter. Dersom det er ønskelig og bildene har tilstrekkelig kvalitet, kan bildene også OCR-behandles slik at innholdet blir tekstsøkbart .

Send epost med forespørsel om mikrofilm

Mikrofilm
Mikrofilm er transparent film utformet som ark, også kalt microfiche, eller filmrull, med mikro-reproduksjon av bilder eller dokumenter. Før digital scanning ble vanlig, ble mikrofilm benyttet til å arkivere bøker, dokumenter, arkiver og tegninger.  I dag kan vi scanne mikrofilm til digitale bilder med høy kvalitet. Vår microfilmscanner er designet for  applikasjoner som krever ultrahøy oppløsning, med en bildesensor på hele 18 Megapixler.  Resultatet kan leveres som JPG, TIFF, PDF eller andre kjente bildeformater.

OCR-lesing og merking av bilder
Via såkalt optisk bokstavgjengkjenning, OCR (Optical Character Recognition), kan vi lese ut tekst fra skannede bilder. Vi har god erfaring med å gjøre OCR-informasjon fra analoge bildekilder til søkbar tekst.

Eksempel:  En bykommune har 150 microfiche med tegninger over kommunalt vann- og avløpsnett benyttes som oppslagsverk ved graving og bygging. Videoverkstedet skanner disse microfichene, slik at hver tegning lagres som digitalt bilde. Bildeopplysningene OCR-leses også ut fra overskriften i hvert bilde, og hver enkelt tegning blir lagret med et filnavn bestående av tegningsdato og stedsnavn, f.eks 1976_03_01_Albinsgate_3.PDF “. Tegningene gjøres tilgjengelig for visning på og nedlastning fra internett.