Digitalisering

Mini-DV til DVD

Send meg tilbud og informasjon

Mini-DV overført til harddisk eller minnepenn gir høyere kvalitet og fleksibilitet. Les mer her 

Mini-DV er en type videokassett for bruk i digitale videokameraer. Mini-DV ble populær på slutten av 90-tallet, og har vært i bruk helt opp til i dag. Kassetten har ofte 60 minutters kapasitet. Foruten lyd og bilde, kan Mini-DV opptak også inneholde tidskoder for opptaket, som gjør det mulig å finne dato for opptakene, dersom datoen på kameraet var riktig.

Video fra Mini DV-kassetter  er allerede digitale, så de skal altså ikke digitaliseres – men kun overføres og evt konverteres. For overføring til DVD må videosignalene konverteres til Mpg2-signaler før de brennes på DVD. I denne prosessen blir videosignalene komprimert, og taper derfor noe kvalitet. Tenker du å redigere videoene, eller ønsker høyest mulig kvalitet bør du overføre til minnepenn eller USB-harddisk i stedet. Les mer om dette her.

Tilbake: Generelt om digitalisering av videokassetter