Digitalisering

Vi digitaliserer og overfører videokassetter, lysbilder, papirbilder, negativer, 8 mm smalfilm16mm film og lydopptak til USB-harddisk, minnepenn, CD eller DVD, eller til lagring i nettbaserte lagre. Ved hjelp av avanserte teknologi og høy kompetanse bevarer og fremhever vi materiellets originale kvalitet, slik at resultatet kan vises direkte på TV’er og dataskjermer, eller redigeres inn i nye spennende bilde- eller filmprosjekter. Vi har høyt kvalifiserte medarbeidere som får det beste ut av dine gamle originaler. Se videoen og les mer om ulike typer digitalisering ved å klikke i menyen over.

Trygg digitalisering

Mange ønsker å digitalisere gammelt foto-, film- og bildemateriell, men kvier seg for å levere fra seg dyrebare originaler. Vi forstår dette, og har tatt materiellsikkerhet på største alvor.  Her kan du lese hva vi gjør for å gjøre prosessen så trygg som mulig:

Ved mottak blir ordre og materiell registrert i vårt datasystem ned til hver type original. Materiellet blir lagt i bokser merket med kundenavn og ordrenummer. Før digitalisering blir hver original eller bildeserie merket med en etikett med en unik tallkode som følger ordren gjennom hele produksjonsprosessen. Det samme nummeret blir del av navnet på resultatet, slik at det blir lett å spore f.eks en videofil tilbake til originalkassetten.  All digitalisering blir loggført, ned til hver enkelt original eller bildeserie. Dette gjør det mulig for oss å håndtere en stor mengde materiell samtidig. Vi tar også vare på loggen etter utført arbeid, slik at vi kan gi beskjed om det har vært problemer med enkelte originaler underveis.

Hvis du sender materiell til oss i posten, anbefaler vi at du forhåndsregistrerer din ordre på våre nettsider, slik at vi vet at materiellet er på vei.  Ved retur sender vi materiellet som registrert postpakke.  Vi beholder sikkerhetskopi av digitale bilder, lydfiler og video fra smalfilm og 16mm film i minst en måned etter levering.  (Videofiler fra videokassetter lagres bare etter spesiell avtale.) Har du spesielle ønsker for vår sletting eller lagring av filer, ta kontakt.

Selv om vi håndterer mange samtidige kunder, sørger våre systemer for at dyrebart materiell mottas, behandles og utleveres i henhold til avtale.

Fornøyde bedriftskunder:

Mange av våre digitaliseringskunder er privatpersoner men også stadig flere bedrifter og organisasjoner velger å benytte våre tjenester.