Digitalisering

Videokassetter

Videokassetter

Spesielle typer

Spesielle kassetter
Kassetter av typer som  Betacam, Betamax, Beta SP, Umatic og Video 2000 er relativt sjeldne, og koster noe mer å overføre enn nedenstående tabell viser. Ta kontakt for tilbud.

Spesielle videofiler
Normalt overføres videokassetter til videoformatet DV-AVI. Vi kan også overføre til spesialformater som DPX eller TIFF, som ofte foretrekkes til spesielle redigerings- eller restaureringsformål.  Ta kontakt for tilbud på slike formater.

Redigere videofilene?
Hvis du har overført videokassettene dine til videofiler, kan du redigere de. Det betyr at du klippe og lime i videoene og sette de sammen til en ny video. Originalvideo-filene blir ikke ødelagt selv om du redigerer.  Hvis du ønsker det, kan vi hjelpe deg med redigering av dine videoer.

Vi overfører alle typer videokassetter til ønsket format og lagringsmedium med høyeste kvalitet. De vanligste  videokassett-typene overfører vi  som regel til ukomprimerte DV-AVI videofiler til minnepen elller harddisk, som krever 13 gigabyte lagringskapasitet pr time video.  Andre formater med mindre filer er også tilgjengelig.

Velg fra menyen over, for detaljert informasjon om de ulike typene.
Den beste kvaliteten får du ved å bestille overføring til ekstern USB-harddisk eller minnepenn, men DVD er også et mulig lagringsformat. Det er også mulig å lagre digital video på ulike internett-lagre som Dropbox eller Google Drive.

Fast pris Kr 195,- pr stk   – enkelt og greit!

Gjelder vanlige kassetter som VHS og VHS-C, Mini-DV, HDV, og Video8/Hi8/Digital8
Gjelder uansett varighet og innhold
Gjelder overføring til videofil på USB minnepenn eller harddisk
For "spesialformater"(Beta, Video2000 mm) se egen side
For overføring til DVD, kr 90,- i tillegg pr plate
Minstepris digitalisering kr 350,- pr ordre. Evt porto og varer kommer i tillegg
Lagringmedier kan kjøpes av oss for bruk på både PC og Mac
Leverer du egen lagringsenhet må den være tom, og av typen USB 3.0. Vi må kontrollere og formattere innleverte private disker. Dette koster kr 250,- . (Dette gjelder ikke hvis harddisk tidligere er kjøpt hos oss)
For større antall kassetter, be om tilbud

Beskrivelser av ulike typer overføring
Type kassettTil harddiskTil DVD
VHS, VHS-C og S-VHSLes merLes mer
Video8, Hi8 og Digital8Les mer
Mini-DVLes mer
Betamax, Betacam, Umatic, og andre spesialformaterLes mer